Podle štítku: kognitivní funkce

Kognitivní funkce patří mezi hlavní oblasti lidské psychiky. Díky kognitivním funkcím získává člověk schopnost vnímat svět okolo, díky nim jedná, reaguje a umí plnit různé úkoly. Kognitivní funkce jsou uloženy v různých částech mozku. Kromě paměti tak zahrnují rovněž koncentraci, pozornost, řeč, pochopení a myšlení. Základní funkcí u člověka je schopnost myšlení – člověk se učí, pamatuje si, přemýšlí, zvládá přizpůsobovat se dynamicky se vyvíjejícímu okolí.