Podle štítku: paměť

Paměť je obecně schopnost mozku pamatovat si, přijímat a zpracovávat informace, uchovávat je, vyhodnocovat, a především je využívat. Paměť může být senzorická smyslová (zpracovává informace z okolí – co je vidět slyšet, cítit), krátkodobá (je základem zapamatování – zpracovává vstupní informace a pracuje s podvědomím) a dlouhodobá (uchovává významné informace se vztahem k životu, emocím, znalostem). Paměť je schopnost vyvolat si uložené informace, připomenout si je, vzpomenout si na událost atd.