Podle štítku: psychika

Psychika je základním a obecným pojmem v psychologii. Jedná se o komplexní souhrn dějových procesů, které probíhají během trvání lidského života. Zahrnují v sobě pohnutky, jako je prožívání (událostí, situací, dějů) a chování (reakcí, výchovy, povahy). Psychika je rovněž projevem činnosti nervové soustavy, má vliv na regulaci a konečnou činnost člověka pod vlivem vnějších i vnitřních informací. Psychika je jednoduše soubor vnitřních a vnějších jevů.