Podle štítku: soustředění

Soustředění je cílené zaměření pozornosti k určité činnosti nebo věci. Jedná se o základní projev inteligence. Soustředění se trénuje už od útlého věku. Je to schopnost být neustále vnitřně přítomný, dělat určitou činnost celou bytostí. Díky soustředění máme schopnost se učit, rozvíjet, umíme si pamatovat a ukládat informace do paměti. Soustředění je také umění odfiltrovat vnější rušivé vjemy, které brání dokončit rozdělanou práci. Soustředíme se při práci, při chůzi i třeba při řízení, soustředíme se na děj knížky i filmu atd.