Podle štítku: advent

Advent je období přípravy na vánoční svátky. Výraz advent pochází od latinského slova adventus, což znamená příchod. Je tak dobou, kdy se očekává příchod Spasitele. Advent, to jsou čtyři neděle bezprostředně před Vánocemi. První neděle vždy vychází v období mezi 27. listopadem a 3. prosincem, kdy začíná liturgický rok. Čtvrtá neděle je poslední nedělí před Štědrým dnem, ale může i na Štědrý den vyjít. Tato poslední neděle předchází Božímu hodu vánočnímu, který je 25. prosince a je oslavou narození Spasitele Ježíše Krista.