Podle štítku: dieta

Dieta je cílený příjem konkrétní stravy a tekutin, kterým se dosahuje určitého zdravotního nebo estetického cíle. Nejběžnějším způsobem držení diety je úprava váhy, typicky snížení množství nadbytečného tělesného tuku a snížení hmotnosti. Dalším důvodem držení diety je prevence zdravotních obtíží. Ty mohou vyvolávat například různé alergie, potom se drží dieta, která je zaměřená na potraviny, které tyto alergeny nemají (bezlepková dieta, bezlaktózová dieta, dieta pro diabetiky a podobně).